7 Februari 2017

Takwim Peperiksaan dan Pentaksiran 2017

Unit peperiksaan SAMTAJ telah mengeluarkan Takwim Peperiksaan dan Pentaksiran bagi tahun 2017 yang telahpun diedarkan kepada semua kelas pada 7 Februari 2017. Berikut adalah Takwim Peperiksaan dan Pentaksiran SAMTAJ untuk rujukan murid, ibu bapa / penjaga dan guru-guru.


UJIAN & PEPERIKSAAN
TARIKH PEPERIKSAAN
Ujian Prestasi 1
(Tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5)
6 – 10 Mac 2017
Peperiksaan Pertengahan Tahun
(Tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5)
2 – 12 Mei 2017
Pelbagai Instrumen Sejarah PT3
(Tingkatan 3)
2 – 26 Mei 2017
Pelbagai Instrumen Geografi PT3
(Tingkatan 3)
9 – 31 Julai 2017
Ujian Bertutur PT3 (Tingkatan 3)
Ø  Bahasa Melayu
Ø  Bahasa Inggeris
Ø  Bahasa Arab (KBD)
2 – 30 April 2017
Ujian Mendengar PT3 (Tingkatan 3)
Ø  Bahasa Melayu
Ø  Bahasa Inggeris
Ø  Bahasa Arab (KBD)

22 Ogos 2017
23 Ogos 2017
24 Ogos 2017
Peperiksaan Percubaan PT3
(Tingkatan 3)
14 – 17 Ogos 2017
Peperiksaan Percubaan SMA
(Tingkatan 4)
14 – 18 Ogos 2017
Peperiksaan Percubaan SPM
(Tingkatan 5)
14 – 25 Ogos 2017
Peperiksaan Akhir Tahun
(Tingkatan 1, 2 dan  4)
2 – 13 Oktober 2017
Peperiksaan PT3
(Tingkatan 3)
9 – 12 Oktober 2017
Peperiksaan SMA
(Tingkatan 4)
20 – 24 November 2017
Peperiksaan SPM
(Tingkatan 5)
6 November – 4 Disember 2017