TINGKATAN              MATA PELAJARAN
1, 2 dan 3
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Sains
4. Sejarah
5. Matematik
6. Geografi
7. Reka Bentuk Teknologi (RBT)
8. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (PJPK)
9. Lughah Al -‘Arabiyah Al - Mu’asirah (LAM)
10. Usuluddin
11. Syariah
12. Pendidikan Seni Visual (PSV)
4 & 5 Firdaus
(Akaun)
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Sains
4. Sejarah
5. Matematik
6. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (PJPK)
7. Lughah Al - ‘Arabiyah Al – Mu’asirah (LAM)
8. Usuluddin
9. Syariah
10. Prinsip Perakaunan
11. Matematik Tambahan
4 & 5 Ma'wa
(Dini)
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Sains
4. Sejarah
5. Matematik
6. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (PJPK)
7. Lughah Al - ‘Arabiyah Al - Mu’asirah (LAM)
8. Usuluddin
9. Syariah
10. Manahij Al - ‘Ulum Al - Islamiah
11. Al - Adab Wa Al - Balaghah
4 & 5 Naim
(Perniagaan)
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Sains
4. Sejarah
5. Matematik
6. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (PJPK)
7. Lughah Al - ‘Arabiyah Al - Mu’asirah (LAM)
8. Usuluddin
9. Syariah
10. Perniagaan
11. Geografi