PROFIL SEKOLAH

Kod Sekolah : BFT6006
Nama Sekolah : Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah
Alamat : Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah,
Jln Kg Baru Nelayan, 45300 Sungai Besar Selangor
No. Telefon : 03-32242564
No. Faks : 03-32242564
Laman Web : http://samtajsb.blogspot.com
Gred : A
Lokasi : Bandar
Sesi : Pagi Sahaja
Jenis Sekolah : SM Agama (SABK)

STAF

Bilangan Guru : 42
Lelaki : 14
Perempuan : 28

Bilangan Bukan Guru : 7
Lelaki : 2
Perempuan : 5

ENROLMEN

Jenis Murid : Lelaki & Perempuan
Bilangan Kelas : 15

Bilangan Murid (setakat 1 Januari 2020) : 376
Lelaki : 115
Perempuan : 261

Tingkatan 1 - belum mendaftar
Lelaki : -
Perempuan : -

Tingkatan 2 - 103
Lelaki : 33
Perempuan : 70

Tingkatan 3 - 105
Lelaki : 30
Perempuan : 75

Tingkatan 4 - 88
Lelaki : 29
Perempuan : 59

Tingkatan 5 - 80
Lelaki : 23
Perempuan : 57

ASRAMA

Jenis Asrama : Asrama Sekolah Harian (Perempuan Sahaja)